datateknik.se – Allt om IT och datorer

Marknadsför företag inom data och IT

Datadriven marknadsföring är en marknadsföringsmetod som baseras på en viss data och viktiga insikter om målgruppen. Alla som använder internet lämnar information efter sig. Den data är användbar i marknadsföringssyfte. Marknadsföring är ett stort område och om du vill marknadsföra ditt data- och IT-företag på ett bra sätt och kompetensen inte finns inom företaget är det bra att ta extern hjälp. Att ta hjälp av en webbyrå Stockholm är ett bra val. En webbyrå i Stockholm kan öka den digitala närvaron och därigenom öka försäljningen. En webbyrå i Stockholm är experter på att lyckas få ett företag att stå ut i mediebruset som råder idag.

Data är en viktig tillgång

När det kommer till data och marknadsföring kan den ge en bra förståelse för dina kunder. Du kan få reda på vilka dina kunder är, hur deras köpbeteenden ser ut och vad som intresserar dem. När data analyseras på rätt sätt kan data leda till ny kunskap. Data kan vara ett extremt bra underlag för att kunna fatta bra och medvetna beslut. Att hämta in data i alla dess former är viktigt oavsett vad målsättningen är.

Ta marknadsföringsbeslut grundade på intuition och data

Datadriven marknadsföring har visat sig ha ungefär 3,5 gånger större effekt än vad beslut tagna på intuition har. Det är just därför som datadriven marknadsföring har blivit helt överlägset om det används på rätt sätt. Det är inte längre försvarbart att handla på beslut som tas enbart på intuition med argument som att det historiskt sett har fungerat. Digitaliseringens framfart ändrar hela tiden spelplanen och något som har fungerat förut behöver nödvändigtvis inte vara ett vinnande koncept i dagsläget. Men för den skull ska inte intuitionen lämnas helt utan en kombination av data och intuition är det som är datadriven marknadsföring. Marknadsföringsstrategierna bör baseras på mätbara statistiska insikter.

Datadrivet företag

För att datadriven marknadsföring ska lyckas behövs det att organisationen är datadriven. Både individer och strategier bör ha en inställning som gör det möjligt att ta till sig information och kunna anpassa processerna efter den informationen datan ger. Trögrörliga processer i ett företag kan hämma den förändring som krävs för att lyckas med marknadsföringen. Att ställa om till mer agila processer är en bra idé. För att lyckas med marknadsföring måste du även vara långsiktig. Det fungerar inte att vara inkonsekvent och vara kortsiktig. Det är svårt att få resultat om långsiktighet inte finns med.

Du kanske också gillar