datateknik.se – Allt om IT och datorer

Hantera radon på kontoret

Att arbeta med data och IT innebär oftast att man spenderar långa dagar på ett kontor. Men hur ligger det egentligen till med miljön på kontoret? Det bör du som ägare till företaget ta reda på. I vissa fall kan det finnas förhöjda halter radon på arbetsplatsen och det kan medföra hälsorisker. Genom att utföra en radonmätning kan man komma tillrätta med problemet och på så vis säkerställa en god arbetsmiljö.

Upptäck radon på kontoret med en radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att utföra en radonmätning. Den typen av uppdrag utför företag som Radea. På deras hemsida https://radea.se/ kan du läsa mer om deras tjänster. Efter att en radonmätning har utförts, får man svart på vitt svar på om radonhalterna i byggnaden är för höga eller om de ligger inom gränsvärdena. Radon på kontor är tyvärr väldigt vanligt och kan innebära hälsorisker för de som arbetar där. Gå in på https://radea.se/ om du är orolig för din arbetsplats och vill få svar på om det finns skadliga halter radon på kontoret. Om det visar sig att kontoret har förhöjda halter ska du välja att vidta åtgärder. Antingen kan du välja att flytta verksamheten till ett annat kontor eller anlita ett företag som kan försöka åtgärda problemet på plats. Om du hyr kontoret är det fastighetsägaren till kontorslokalen som har ansvar för att åtgärda problemet.

Radon – en orsak till lungcancer

Det är omöjligt att veta om man vistas i miljöer med förhöjda halter radon då radon varken luktar eller syns. Men vad är radon egentligen och varför är det så mycket prat om att radon är farligt? Radon är en ädelgas som finns naturligt i marken. Den finns främst i bergig grund, men förekommer i princip överallt i varierande mängder i naturen. Det som gör radon farligt är radioaktiviteten. Radon är nämligen en radioaktiv gas och när vi andas in gasen hamnar den i lungorna där radioaktiviteten kan orsaka lungcancer. Dock får man inte lungcancer bara för att man utsätts för radon. För det krävs nämligen att man dels ligger i riskzonen för att utveckla cancer och/eller att man utsätts för radon på ett sätt som är skadligt. Den som röker och/eller har en nedsatt lungkapacitet ligger i riskzonen. För att radon ska bli hälsofarligt krävs att man vistas på en plats med höga halter radon och dålig ventilation under en längre tid – i månader eller år.

Du kanske också gillar