datateknik.se – Allt om IT och datorer

Förbättra företagets ekonomi med IT-tjänster

Samhällets digitalisering, där allt fler företag och privatpersoner använder datorer och IT-system, har gjort det möjligt att förbättra och effektivisera processer överallt. Med hjälp av funktionella IT-tjänster kan företagen underlätta i sina dagliga rutiner och på så vis få mer tid till sin kärnverksamhet och till utbildning av anställda. Genom att hitta rätt tjänster och produkter kan mycket tid sparas, men det gäller också att undvika vanliga misstag.

Med tjänster för kundreskontra från Intrum kan ditt företag lämna över reskontrahantering och fakturering till ett annat företag. Att låta en annan verksamhet sköta kundreskontra ger din organisation möjlighet att fokusera mer på affärerna och på så vis öka lönsamheten. Intrum lägger fullt fokus på ditt företags fakturor och sköter hela processen, samtidigt som du slipper kompensera för arbetstoppar och personalfrånvaro.

Digitalisering av näringslivet

Under de senaste decennierna har det svenska näringslivet genomgått en genomgripande verksamhetsomvandling med ett allt större bruk av modern informationsteknologi. Branscher, organisationer och samhällen digitaliseras allt mer vid övergången till informationssamhället. Här ersätts pappersblanketter, manuella rutiner automatiseras och administrativa arbetsuppgifter rationaliseras bort. Både anställda och kunder får tillgång till en bättre informationsförsörjning och en större tillgänglighet, vilket kan ske oavsett vilken tid på dygnet det är.

Nya metoder och fördelar

Med en digitalisering av verksamheter och processer kommer också ändrade arbetsmetoder, affärsmodeller, organisationsprocesser, kompetenskrav och samhällsstrukturer. En digital transformation kräver en IT-strategi för införande av fler app- och webbaserade tjänster samt informationssystem. Digitalisering ses nu som en transformativ process, där fysisk data omvandlas till digital sådan. Internet har kraftigt skyndat på digitaliseringen och som resultat format om ett stort antal branscher. Reklambranschen är ett tydligt exempel. Nu finns statistik som med hög exakthet och i realtid kan visa hur innehåll på sociala medier och i andra kanaler engagerar sina användare. Det är lätt för en marknadsförare att se hur innehållet engagerar och konverterar besökarna. Förr var marknadsföringen något av en chansning, vissa kampanjer gick bra medan andra misslyckades. Idag kan avancerade algoritmer assistera digitala marknadsförare i att förutse vilken reklam och innehåll som ger störst kundengagemang.

Att överlåta kundreskontra och fakturering till tredje part är en del av vidareutvecklingen i samhället. Med större digitalisering, nya IT-tjänster och produkter kan många fördelar uppnås i företaget. Fakturering via Intrum ger en lägre hanteringskostnad för varje faktura och mindre kostnader som behöver läggas på systemutveckling. Företaget får också en förbättrad likviditet och minskad kapitalbindning när fakturaflödet hanteras konsekvent.

Du kanske också gillar