datateknik.se – Allt om IT och datorer

Viktigt med bra skydd på datorn

När det kommer till datorer är det extremt viktigt att man har ett bra skydd i dem. Det gäller självklart också på arbetsdatorer och där kan det rent av vara ännu viktigare att ha bra skydd eftersom bokföring, kunduppgifter med mera annars kan försvinna helt. Men hur skyddar man sig egentligen?

Hitta det bästa antivirusprogrammet

Något som bör finnas på alla datorer är ett antivirusprogram. Det är viktigt att programmet erbjuder ett bra skydd och det är också en fördel om det kan utökas vid behov. Programmet ska vara uppdaterat för att täcka de allra senaste virusen. Att hitta det bästa antivirusprogrammet är dock inte så lätt. Det kan vara klokt att jämföra programmen via olika sajter.

Skydda sina filer

För att skydda sina filer bör man se till att säkerhetskopiera dem. Det bör göras varje dag, minst en gång om dagen. Se till att säkerhetskopiera allt till en extern hårddisk som sedan tas med hem efter arbetsdagens slut. Om det skulle uppstå en brand eller stöld på arbetsplatsen kommer de inte åt allt företagets material. Det ställs också krav från Skatteverket på att företagets bokföring ska sparas på ett sådant sätt ett det inte lätt kan försvinna.

Du kanske också gillar